Tiến độ dự án ngày 06-02-2018

 


Tiến độ dự án Samsora 105 ngày 06-02-2018: chuẩn bị lên tầng 3.