Samsora Premier 105 hoàn thành bê tông phần khối đế

 


"Ngày 19/04/2018, dự án Samsora Premier 105 đã đổ bê tông xong sàn tầng 7. Như vậy toàn bộ khối Trung Tâm Thương Mai, dịch vụ và tầng kỹ thuật đã hoàn thành. Đơn vị thi công đang bắt đầu chuyển sang thi công tầng 8 - 37 "khối căn hộ". Đến nay, tiến độ thi công của dự án cơ bản được đảm bảo, dự kiến trong thời gian tới, phần căn hộ do có thiết kế đơn nhất giống nhau nên đơn vị thi công nhà thầu Cotana Group có thể thi công nhanh hơn tiến độ tiêu chuẩn đề ra."