Samsora Premier 105 đã hoàn tất tầng 36

 


Dự án Samsora Premier 105 đã hoàn tất tầng 36Dự án Samsora Premier 105 đã hoàn tất tầng 36. Dự kiến sẽ cất nóc đúng tiến độ đã đề ra.