Samsora 105 dự kiến cất nóc vào tháng 12/2018

 


Vào tháng 12/2018, chủ đầu tư sẽ triển khai cất nóc dự án Samsora 105.Theo đúng kế hoạch,  chủ đầu tư sẽ triển khai cất nóc dự án Samsora 105 vào tháng 12/2018. Đây là sự kiện mà cư dân của Samsora đang rất mong đợi.