Chúc mừng những cư dân Samsora Premier 105 đầu tiên đã nhận căn hộ gói bàn giao thô !

 
Chúc mừng những cư dân Samsora Premier 105 đầu tiên đã nhận căn hộ gói thô của mình ! Cả CĐT và khách hàng đều hài lòng với chất lượng thi công của các căn hộ. CĐT và các nhà thầu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến trình bàn giao cho cư dân