Cập nhật tiến độ dự án ngày 28/07/2018

 


Vào ngày 28/07/2018 dự án Samsora Premier 105 đã đổ xong sàn tầng 18. Dự kiến sẽ bàn giao đúng tiến độ.Vào ngày 28/07/2018 dự án Samsora Premier 105 đã đổ xong sàn tầng 18. Dự kiến sẽ bàn giao đúng tiến độ.