Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/06/2018

 


Vào ngày 24/06/2018 dự án Samsora Premier 105 đã đổ xong sàn tầng 14. Dự kiến 29/06 sẽ hoàn thiện tầng 15 theo đúng tiến độ thi công của dự án.