Cập nhật tiến độ dự án ngày 21/05/2018

 


Vào ngày 21/05/2018 dự án Samsora Premier 105 đã đổ xong sàn tầng 10 - Đạt đúng tiến độ thi công của dự án.