Cập nhật tiến độ dự án ngày 2/07/2018

 


Vào ngày 2/07/2018 dự án Samsora Premier 105 đã đổ xong sàn tầng 15. Đội thi công vẫn đang nỗ lực khẩn trương thi công để có thể hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ.