Cập nhật tiến độ dự án

 


Dự án Samsora Premier 105 đang sắp hoàn thiện nghiệm thu, cập nhật tiến độ dự án tháng 3/2020Samsora Premier 105 đẹp rạng ngời trong ánh nắng đô thị, một số hình ảnh dự án cập nhật tháng 3/2020: