Cập nhật dự án ngày 09/04/2018

 


Ngày 09/04/2018 dự án Samsora Premier 105 đã đổ xong sàn tầng 6, đang thi công côt, vách để chuẩn bị đổ sàn tầng 7.